تشخیص بیماری با استفاده از پرتوی فرا بنفش

این آینه، نشانه هایی در چهره کاربری که روبرویش می نشیند پیدا می کند و با آن ها وضعیت سلامتی شخص را تشخیص می دهد.

یکی از محققان مهندسی پزشکی به نام ورونیکا کایارا زوچالا که در ساخت دستگاه مشارکت کرده، گفته بود که آینه با استفاده از پرتوی فرا بنفش، مواد زیر پوست مرتبط با خطر بیماری دیابت را تشخیص می دهد. سپس به مدت ۲۰ ثانیه، حرکت بسیار ریز صورت بررسی می شود که میزان استرس فرد را نشان می دهد.

لکه ای نور هم به سیستم آینه هوشمند امکان می دهد تا در پوست، نشانه های دیگری که به میزان کلسترول خون مرتبط است پیدا کرده و سطح آن ها را با معیارهای مجازی که در سیستم وارد شده، مطابقت دهد.

دستگاه تنفسی متصل به آینه هوشمند که به دریافت اطلاعات بالینی بیمار می پردازد.

بعد از ضبط اطلاعاتی که از بیمار به کمک هوش مصنوعی آینه هوشمند دریافت می شود، سیستم تمام این فاکتورهای چهره را به شاخص سلامتی فرد تبدیل کرده و نشان می دهد که آیا خطر ابتلا به بیماری قلبی – عروقی، کاربر را تهدید می کند یا خیر.

در راهبری این آینه هوشمند، از تجهیزات تشخیص پزشکی نیز استفاده می شود تا بتوان به الگوریتم هایی برای تشخیص اثربخش تر بیماری کاربران، دسترسی پیدا کرد. به منظور بررسی صحت کارکرد این دستگاه فناورانه پزشکی، افرادی به صورت داوطلب در این طرح شرکت کرده اند.

طراحی کاربر پسند آینه هوشمند سبب شده که ارتباط با دستگاه توسط بیمار راحت باشد.

ارسال یک دیدگاه